Superbolt® Çalışma Prensibi


Superbolt prensibi

  1. Jackbolt’lar sıkılarak, güçlü bir itici (eksenel) kuvvet oluşturulur. Bu itici kuvvet, sertleştirilmiş pula karşı yöneltilir. Jackbolt’lar küçük bir sürtünme çapına sahip olmalarından ötürü göreceli olarak daha az tork uygulaması ile yüksek bir itici kuvvet oluşturabilirler.
  2. Tüm yük, ana dişli üzerine el ile konumlandırılmış somun gövdesine doğru aktarılır
  3. Bir sertleştirilmiş pul kullanılarak meydana gelen yükler aktarılırken flanş yüzeyi korunur.
  4. Birçok jackbolt’un itici (eksenel) kuvveti ve ana civata başında oluşan tepki kuvveti, flanş üzerinde güçlü bir sıkma kuvveti oluşturur.
  5. Jackbolt’dan gelen itici (eksenel) kuvvet, ana civatada eşit derecede güçlü bir tepki kuvveti oluşturur.